AZ ISKOLA

Az oktatás a faluban 1752-ben kezdődött, az ide kinevezett első tanító
Csánki Mihály volt. 1855-ben új iskolát építettek a templommal szemben, amelyben már akkor is két nyelven folyt a tanítás, a tankötelezettség 6-12 éves korig tartott.
1876-ban az iskolába 574 tanuló járt, de ebből csak a fele vett részt rendszeresen a tanítási órákon az akkor rendelkezésre álló mindössze három tanteremben. Az íráson, olvasáson és számoláson kívül a következő tantárgyakat ta¬nították még: földrajzot, történelmet, termé¬szetrajzot, sőt természettant és kertészkedést is.
1904-ben ledöntötték a régi iskolaépületet, és a helyére újat építettek, amelyet azután az évek során lassan bővítettek, mígnem 1968-ban elnyerte mai alakját.

SK1