FALUNK MÚLTJÁRÓL

Az 1700-as évek közepén vármegyei és kamarai körökben fölmerült, hogy Zombor legyen a vármegye székhelye, és ezért a gyér számú nemesi családok gyarapítása céljából a közeli puszták egyikén nemesi községet szándékoztak létrehozni. A választás Militics pusztára esett, és 1747-től az ország számos más vármegyéjéből az elszegényedett magyar és bunyevác nemzetiségű nemesek lassan benépesítették apusztát.
Nemesmilitics neve már az 1803-as adománylevélben megjelenik Nemes Militits alakban. A latin katona – miles (militis – katonáé, milites – katonák) szóból eredhet a falu nevében a Militics elnevezés, míg a Nemes- előtag egyértelműen utalás az itt letelepedő családok nemesi rangjára. 1925-ben az új állami közigazgatás a Svetozar Miletić nevet adja a településnek.