HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A falunk életében jelentős szerepet tölt be két kiemelkedő kulturális rendezvény.
A nyár folyamán kerül sor a Lemeš Horvát Bunyevác Kultúregyesület szervezésében az aratóünnepségre, amely tulajdonképpen hálaadás az évi búzatermés sikeres betakarításáért. A hagyomány szerint minden évben megválasztják a legszebb, népviseletbe öltözött aratópárt, akik a templomba viszik megszentelni az új búzából sütött kenyeret. A háladó szentmise után a résztvevők búzakalászokkal feldíszített fiákereken vonulnak végig a falu utcáin, így ünnepelve az aratás befejeztét.D1

A Németh László Magyar Művelődési Egyesület ősszel, szüret után hagyományosan szüreti bált tart. A bál előtt a szüreti lányok és legények bejárják a falu utcáit, tánccal, énekszóval hívogatva a lakosságot az estéli mulatságba, amelynek a házigazdája a bíró, bíróné, jegyző, jegyzőné, kasszír és a kasszírné. A bálban a csőszlányok és legények feladata, hogy a felaggatott szőlőfürtöket és a feldíszített koronát őrizzék, ugyanis a résztvevők ezekből lopkodhatnak, ám akit a csőszök lopáson érnek, azt a bíró megbünteti és bírságot kell fizetnie.

D2