LEMEŠKA BANJA

Prvo kupatilo radilo je već 1886. pored Konc močvare i bilo je nadkriveno trščanim krovom. Lekovita voda već tada je privlačila mnoge kupače. Nakon više pokušaja 1929. banja je ponovo otvorena. Lekovitost sumporne vode i blata bila je potvrđena. Voda se grejala u velikom kotlu i parnom pumpom je dospevala u veliki rezervoar a odatle u kade.

U drvenim koritima nalazilo se blato koje je služilo za otklanjanje reumatskih tegoba. Pored kupatila radila je i gostiona koju je okruživao lep park. Na spratu iznad gostione bile su sobe za izdavanje. Postojao je čak i reklamni materijal koji su kondukteri delili putnicima u vozovima.