NEGOVANJE TRADICIJE

Dva kulturna događaja igraju značajnu ulogu u životu sela. Tokom leta Hrvatsko Bunjevačko kulturno-umetničko društvo „Lemeš” organizuje završnu žetvenu svečanost koja predstavlja zahvalnost za rod žita i uspešno završenu žetvu. Po tradiciji bira se najlepši par koji u svečanoj narodnoj nošnji nosi u crkvu na posvećenje hleb od novog brašna.

D1

Posle mise zahvalnice fijakeri okićeni klasjem defiluju kroz selo slaveći kraj žetve.
Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Nemeth Laszlo” s jeseni, nakon berbe grožđa, organizuje Grožđe bal. Neposredno pred događaj momci i devojke u narodnim nošnjama obilaze selo te pesmom i plesom pozivaju meštane na bal. Domaćini su sudija i njegova žena, zapisničar i njegova žena, blagajnik i blagajnica. Momci i devojke imaju zadatak da čuvaju krunu i kićenje od grožđa, a ako nekog od gostiju uhvate u krađi vode ga kod sudije koji određuje kaznu koja mora da se plati.

D2