PROJECT CULTOUR

A projekt címe: A helyi kulturális- és természeti értékekre alapozott turizmusfejlesztés

Rövidítés: CULTOUR

Projektazonosító: HUSRB/1602/31/0176

Projektösszköltség: 193.349,41 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 164.346,9985 EUR

A projekt kezdete: 2018. április 1.

A projekt zárása: 2019. szeptember 30.

Fő kedvezményezett: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

1. kedvezményezett:  Nemesmiletics Helyi Közösség

Elérhetőség:

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Cím: Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.

Kapcsolattartó: Kovács László

Email: polgarmester@bacsbokod.hu

Telefonszámok: +36 20 409 5775


Projekt leírása:

Jelen projekt célja a magyarországi Bácsbokod önkormányzata és a szerbiai Nemesmilitics önkormányzata turizmusának fejlesztése. Mindkét település látnivalókban és idegenforgalmi látványossági programokban gazdag, ám mindeddig nem kaptak elég nyilvánosságot, továbbá némely turisztikai látványosság állapota nem megfelelő ahhoz, hogy turistákat fogadhasson. A projekt a felmerült problémákat közös stratégia segítségével, valamint az önkormányzatok márkaépítésén keresztül kívánja megoldani.

 A projekt az alábbi elemek fejlesztésével kíván hozzájárulni ahhoz, hogy az érdeklődők megismerhessék a települések turisztikai látnivalóit:

  • egy többnyelvű, térképekkel illiusztrált turisztikai kiadvány, Bácsbokodon;
  • többnyelvű, helyszíni információs táblák és egy átláthatóbb település honlap üzemeltetése, Nemesmiletics (Svetozar Miletic) település esetében;
  • a bácsbokodi horgásztó mentén tanösvény létesítése, mely a látogatókat szintén számos további látnivalóhoz vezeti, mint például a közelmúltban felújított horgásztanya, búbos tyúkól);
  • a későbbiek során turisztikai célokra is felhasználható megvalósíthatósági tanulmány készítése, a helyi, hiteles termál turisztikai potenciál gazdaságos és idegenforgalmi hasznosítására vonatkozóan;
  • közös események, melyek a helyi látnivalók és termékek révén növelhetik a két résztvevő település hírnevét. A hagyományőrző jellegű eseményeken a projekt célcsoportja megismerkedik a helyi termékekkel. A projekt célzottan felhívja a célcsoport figyelmét a helyi látnivalókra, az ismételt látogatást és jó hírnevünk terjesztését ösztönözve.

Az események a szélesebb célcsoport elérése érdekében a másik településsel együttműködve, a kulturális összefonódás és a magyar-szerb kapcsolatok erősítése jegyében kerülnek megvalósításra.