UDRUŽENJA

SRNDAĆ - LOVAČKO DRUŠTVO

Po pisanim podacima na ovim prostorima je od nastanka naselja početkom XVIII veka uvek bilo organizovanog lovstva. U početku to je bila vlastela koja je dobila posede od ugarskih kraljeva za zasluge  i oni su prvi uneli fazana u lovište koji je u to vreme bio ukrasna divljač. Tokom vremena menjala se struktura vlasništva i način organizovanja lovstva. Lemeški lovci su se davne 1912. godine ( 25. maj ) organizovali i osnovali lovačko društvo u obliku koji  danas postoji.

Gazduje delom lovišta “Telečka visoravan” površine 5600 hektara podeljeno na dva dela magistralnim putem. Gajene vrste divljači su: srna, zec i fazan. Poseduje volijeru za prihvat fazana ( svih kategorija ) i nekoliko hektara zemljišta ( većinom višegodišnje remize ). U dužini nekoliko desetina kilometara lovište presecaju vetro-zaštitni pojasevi uglavnom zasadi bagrema i bresta.

U radu lovačkog društva posebno mesto zauzima lovno streljaštvo, disciplina trap. Lovci su od davnina bili veoma zainteresovani za nadmetanje u gađanju glinenih golubova tako da se i danas neguje ova lovno-sportska aktivnost.


Dobar pogled !

kontakt email: nemesmiliticsi.vadasztarsasag.gmail.com

MUŠICA VINA

Muzičko društvo "Musica Viva" osnovano je 2001. godine i od tada okuplja decu i mlade u vokalnom ansamblu i na kreativnim inovativnim muzičkim projektima. Vokalni ansambl "Musica Viva" osvojio je brojna priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Nastupao je u Hrvatskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, BiH, Sloveniji, Crnoj Gori i Švajcarskoj. Sarađivao je sa Rambom Amadeusom, sa ansamblom udaraljki "Balkan Avalanche", Rade Šerbedžijom, horovima iz Hrvatske, Slovenije, SAD i drugim eminentnim muzičarima. 2017. uz orkestar mladih i soliste izvodi "Gloriju" A. Vivaldija. 

Od osnivanja do danas, umetnička voditeljka Muzičkog društva je Marita Topić.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Svetozar Miletić

Daleke 1901 godine osnovana je dobrovoljna vatrogasna ceta u tadasnjoj opstini Nemes Militics.

Drustvo je odolelo svim tranzicijama od dobrovoljne vatrogasne cete preraslo je u dobrovoljno vatrogasno drustvo.

Nekadasnji naziv sela Nemes Militics je promenilo naziv u Svetozar Miletic po kome drustvo nosi sadasnje ime.

Dobrovoljno vatrogasno drustvo sprovodi aktivnosti zastite od pozara i medjunarodnu saradnju. Zbog zastarelosti nase opreme u poslednje vreme smo suoceni sa velikim poteskocama u obavljanju nasih delatnosti.

Rukovdstvo DVD-a:

- Surnic Antun      -predsednik

- Cernus Borislav  -sekretar

- Kocis Atila          -komandir

- Herman Laslo     -zamenik komandira

- Dujcik Soka        -blagajnik

Németh László

A Németh László MME 1984-től működik  hivatalosan bejegyzett egyesületként, csoportjaink  megalakulásaazonban jóval  korábbra, a hetvenes évek közepéretehető.

Célunk és feladatunk a magyar népi kultúra, a népszokások, népi hagyományokmegőrzése ésápolása,az értékek átadása,a fiatalok oktatása,és mindezek által a nemzeti önazonosságunk  erősítése.

Jelenleg is több szakosztályunk működik: néptánc, citera, színjátszás éshipp hopp tánc. Minden téren igyekszünk szakmailag is fejlődni és helytállni, illetve minél több gyereket és fiatalt bevonni az egyesület munkájába.


Címünk:Németh László Magyar Művelődési Egyesület,

25211 Nemesmilitics, Dositelj Obradović u. 8.

Elérhetőségeink: nemetlaszlomme@gmail.com

Tel.: 064-153-54-36

060-58-40-125